کامی از نام (2) (شرحی عرفانی بر اسماء جوشن کبیر سالک الی الله سیدعلی نجفی (ره))

مولف:
سید علی نجفی یزدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

درباره کتاب:
کامی از نام (2) (شرحی عرفانی بر اسماء جوشن کبیر سالک الی الله سیدعلی نجفی (ره)) عنوان کتابی است از سید علی نجفی یزدی که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید علی نجفی یزدی، کتاب‌های کامی از نام(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، کامی از نام(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، زبور اشک(مولف کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان