ضمانت نامه های بانکی (چالش ها و راهکارها با 99 قضیه و موردنگاری بانکی)[بانکداری کاربردی/ 7]

گروه مولفان:
اصغر پورمتین (نویسنده) | علی اصغر علیزاده (ویراستار)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
ضمانت نامه های بانکی (چالش ها و راهکارها با 99 قضیه و موردنگاری بانکی) [بانکداری کاربردی/7] عنوان کتابی است از اصغر پورمتین که توسط انتشارات گپ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ضمانت نامه بانکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر پورمتین، کتاب‌های ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی(گپ)، ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی(گپ)، روش های نوین کنترل و بازرسی شعب بانک ها(گپ)، نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا(گپ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
ضمانت نامه بانکی