گامی به سوی علم دینی (2) (روش بهره گیری از متون دینی در علوم اجتماعی)

مولف:
حسین بستان (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
گامی به سوی علم دینی (2) (روش بهره گیری از متون دینی در علوم اجتماعی) عنوان کتابی است از حسین بستان که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علم و دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بستان، کتاب‌های جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، خانواده در اسلام(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان