آیینه خیال (بررسی و تحلیل تزئینات معماری دوره قاجار)

مولف:
مرتضی گودرزی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آیینه خیال (بررسی و تحلیل تزئینات معماری دوره قاجار) عنوان کتابی است از مرتضی گودرزی که در 248 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی گودرزی، کتاب‌های روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی(عطائی)، هیدگر و حکمت دائویی(علمی)، تاریخ تطبیقی هنر(انتشارات سوره مهر)، تاریخ تطبیقی هنر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.