خاطرات سالهای نبرد (خاطرات شهید علی صیاد شیرازی)

مولف:
محسن مومنی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خاطرات سالهای نبرد (خاطرات شهید علی صیاد شیرازی) عنوان کتابی است از محسن مومنی که در 166 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرداران است. از محسن مومنی، کتاب‌های در کمین گل سرخ(شرکت انتشارات سوره مهر)، زمانی برای بزرگ شدن(شرکت انتشارات سوره مهر)، زمانی برای بزرگ شدن(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.