خاطرات سالهای نبرد (خاطرات شهید علی صیاد شیرازی)

مولف:
محسن مومنی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خاطرات سالهای نبرد (خاطرات شهید علی صیاد شیرازی) عنوان کتابی است از محسن مومنی که در 166 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرداران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن مومنی، کتاب‌های در کمین گل سرخ(انتشارات سوره مهر)، زمانی برای بزرگ شدن(انتشارات سوره مهر)، زمانی برای بزرگ شدن(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.