فارسی باستان (دستور زبان، متون، واژه نامه)

گروه مولفان:
رولاند گراب کنت (نویسنده) | سعید عریان (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
فارسی باستان (دستور زبان، متون، واژه نامه) عنوان کتابی است از رولاند گراب کنت با ترجمه‌ی سعید عریان که در 711 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از رولاند گراب کنت، کتاب فارسی باستان(علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.