فارسی باستان (دستور زبان، متون، واژه نامه)

گروه مولفان:
رولاند گراب کنت (نویسنده) | سعید عریان (مترجم)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
فارسی باستان (دستور زبان، متون، واژه نامه) عنوان کتابی است از رولاند گراب کنت با ترجمه‌ی سعید عریان که در 711 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از رولاند گراب کنت، کتاب فارسی باستان(علمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.