نگارگری اسلامی

گروه مولفان:
ثروت عکاشه (نویسنده) | سید غلامرضا تهامی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
نگارگری اسلامی عنوان کتابی است از ثروت عکاشه با ترجمه‌ی سید غلامرضا تهامی که در 391 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی اسلامی است.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
نقاشی اسلامی