کمدی لجباز

گروه مولفان:
مناندر (نویسنده) | رضا شیرمرز (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
کمدی لجباز عنوان کتابی است از مناندر با ترجمه‌ی رضا شیرمرز که در 104 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه یونانی است.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
نمایشنامه یونانی