اعجاز صوت و موسیقی

گروه مولفان:
محمد رضا امینی (نویسنده) | حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
اعجاز صوت و موسیقی عنوان کتابی است از محمد رضا امینی که در 159 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی ایرانی است.