قصه کلبه سبز

گروه مولفان:
محمد میرکیانی (نویسنده) | فریبا بندی (تصویرگر)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
قصه کلبه سبز عنوان کتابی است از محمد میرکیانی که در 16 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد میرکیانی، کتاب‌های قصه ما مثل شد(به نشر)، تن تن و سندباد(قدیانی)، قصه ما مثل شد(به نشر)، قصه ما مثل شد(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
داستان های تخیلی