قصه کلبه سبز

گروه مولفان:
محمد میرکیانی (نویسنده) | فریبا بندی (تصویرگر)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
قصه کلبه سبز عنوان کتابی است از محمد میرکیانی که در 16 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. از محمد میرکیانی، کتاب‌های قصه ما مثل شد(به نشر)، تن تن و سندباد(قدیانی)، قصه ما مثل شد(به نشر)، قصه ما مثل شد(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
داستان های تخیلی