سوره بچه های مسجد (ویژه نماز)

گروه مولفان:
رضا رسولی (نویسنده) | مهدی خلیلیان (نویسنده) | طیبه فرقانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
سوره بچه های مسجد (ویژه نماز) عنوان کتابی است از رضا رسولی که در 111 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز در ادبیات است. از رضا رسولی، کتاب‌های نظارت به مثابه رهبری(صفار)، راهنمای کامل مدیریت منابع انسانی(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65 تومــان
موضوعات کتاب
نماز در ادبیات