سوره بچه های مسجد (ویژه نماز)

گروه مولفان:
رضا رسولی (نویسنده) | مهدی خلیلیان (نویسنده) | طیبه فرقانی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
سوره بچه های مسجد (ویژه نماز) عنوان کتابی است از رضا رسولی که در 111 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا رسولی، کتاب‌های نظارت به مثابه رهبری(صفار)، راهنمای کامل مدیریت منابع انسانی(صفار)، مدیریت منابع انسانی راهبردی تیوری و عمل(قلم همت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65 تومــان
موضوعات کتاب
نماز در ادبیات