پوسترهای مقاومت

مولف:
علی وزیریان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
پوسترهای مقاومت عنوان کتابی است از علی وزیریان که در 64 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسطین است. از علی وزیریان، کتاب‌های دومین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی(موسسه نشر شهر)، آثار پنجمین نمایشگاه بین المللی حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی(موسسه نشر شهر)، نمایشگاه سالانه تایپوگرافی پوستر حروف نگاری اسماء الحسنی(موسسه نشر شهر)، یک وجب از آسمان(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان