با یاد خاطره

مولف:
علیرضا کمری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
با یاد خاطره عنوان کتابی است از علیرضا کمری که در 216 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خاطره نویسی است. از علیرضا کمری، کتاب‌های حرمان هور(شرکت انتشارات سوره مهر)، بازیابی یک واقعه(شرکت انتشارات سوره مهر)، نامه های فهیمه(شرکت انتشارات سوره مهر)، اثر نشان(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.