گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان ادبیات (با نگاهی به نوشته های جنگ جهانی نخست مقالاتی از جورج لیکاف ...)

مولف:
فرهاد ساسانی (گردآورنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان ادبیات (با نگاهی به نوشته های جنگ جهانی نخست مقالاتی از جورج لیکاف ...) عنوان کتابی است از فرهاد ساسانی که در 363 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ جهانی اول، ۱۹۱۸ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد ساسانی، کتاب‌های صور خیال در نظریه جرجانی(علم)، نشانه شناسی مکان(سخن)، مروری بر مطالعات نشانه شناختی سینما(انتشارات سوره مهر)، خاطره و گفتمان جنگ(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.