گوسان پارسی (بررسی نقل های موسیقایی ایران)

مولف:
جهانگیر نصری اشرفی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گوسان پارسی (بررسی نقل های موسیقایی ایران) عنوان کتابی است از جهانگیر نصری اشرفی که در 396 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر نصری اشرفی، کتاب‌های خنیا(آرون)، وازیگاه(آرون)، تاریخ ادبیات و هنر ایران(آرون)، تاریخ ادبیات و هنر ایران(آرون)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
420 تومــان
موضوعات کتاب
نقالی
نقالان