روزشمار انقلاب اسلامی [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق]

گروه مولفان:
پرویز سعادتی (گردآورنده) | میرزاباقر علیان نژاد (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
روزشمار انقلاب اسلامی [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق] عنوان کتابی است از پرویز سعادتی که در 431 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از پرویز سعادتی، کتاب‌های روز شمار انقلاب اسلامی(شرکت انتشارات سوره مهر)، روز شمار انقلاب اسلامی(شرکت انتشارات سوره مهر)، روزشمار انقلاب اسلامی(شرکت انتشارات سوره مهر)، روزشمار انقلاب اسلامی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان