روزشمار انقلاب اسلامی [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق]

گروه مولفان:
پرویز سعادتی (گردآورنده) | میرزاباقر علیان نژاد (گردآورنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
روزشمار انقلاب اسلامی [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، تحقیق] عنوان کتابی است از پرویز سعادتی که در 431 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز سعادتی، کتاب‌های روز شمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، روز شمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، روزشمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، روزشمار انقلاب اسلامی(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان