شاهد شهیدان (تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام حسین (ع))[تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسلام]

مولف:
علی محمد بشارتی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
شاهد شهیدان (تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی امام حسین (ع)) [تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسلام] عنوان کتابی است از علی محمد بشارتی که در 350 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی محمد بشارتی، کتاب‌های شهد شعر(مجتمع فرهنگی عاشورا)، لبخند شعر(انتشارات سوره مهر)، شاهد شهیدان(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.