آشنایی با موسیقی نواحی ایران

مولف:
هوشنگ جاوید (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آشنایی با موسیقی نواحی ایران عنوان کتابی است از هوشنگ جاوید که در 170 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی محلی ایرانی است. از هوشنگ جاوید، کتاب‌های آشنایی با موسیقی نواحی ایران(شرکت انتشارات سوره مهر)، فرهنگ نامه موسیقی تربت جام(شرکت انتشارات سوره مهر)، پرند ستایش در ایران(شرکت انتشارات سوره مهر)، مناقب خوانی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,900 تومــان