هنر مدرن (بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان)

مولف:
مرتضی گودرزی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
هنر مدرن (بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان) عنوان کتابی است از مرتضی گودرزی که در 868 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر نوین است. از مرتضی گودرزی، کتاب‌های روش تجزیه و تحلیل آثار نقاشی(عطائی)، هیدگر و حکمت دائویی(علمی)، تاریخ تطبیقی هنر(شرکت انتشارات سوره مهر)، تاریخ تطبیقی هنر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
هنر نوین -- قرن ۲۰م