دولت تازه چالش ها، موانع و فرصت ها (چرا وچگونه به دولت احمدی نژاد کمک کنیم)

مولف:
حسن بنیانیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
دولت تازه چالش ها، موانع و فرصت ها (چرا وچگونه به دولت احمدی نژاد کمک کنیم) عنوان کتابی است از حسن بنیانیان که در 32 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسن بنیانیان، کتاب‌های معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی(شرکت انتشارات سوره مهر)، ایده پردازی برای فرهنگ سازی(شرکت انتشارات سوره مهر)، فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.