من او

مولف:
رضا امیرخانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
من او عنوان کتابی است از رضا امیرخانی که در 528 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از رضا امیرخانی، کتاب‌های قیدار(افق)، ارمیا(افق)، نفحات نفت(افق)، نشت نشا(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
450 تومــان