طراحی سازه های بتنی پیش تنیده

مولف:
علیرضا خالو (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
طراحی سازه های بتنی پیش تنیده عنوان کتابی است از علیرضا خالو که در 207 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی با بتن پیش تنیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا خالو، کتاب‌های طراحی و کنترل مخلوط های بتن(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از نرم افزار Seismo Struct(متفکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان