101 بازی ویژه مهارتهای زندگی

گروه مولفان:
علیرضا رئوف (نویسنده) | احسان حقیقت (نویسنده) | مریم سعیدی (نویسنده)

ناشر:
ارسطو

درباره کتاب:
101 بازی ویژه مهارتهای زندگی عنوان کتابی است از مریم سعیدی که توسط انتشارات ارسطو در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهارت های اجتماعی در کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم سعیدی، کتاب‌های از حال بد به حال خوب(سیمای نور امید)، متن کامل بارداری هفته به هفته(اسماء)، راز(آذین نگار)، راهنمای کامل طراحی(خانه هنرمندان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.