25 اصل اساسی در مقاله نویسی (ویژه رشته های علوم انسانی. ..)

گروه مولفان:
محمدحسین رضازاده مهریزی (نویسنده) | محمد وکیلی (نویسنده) | محسن گرجی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
25 اصل اساسی در مقاله نویسی (ویژه رشته های علوم انسانی. ..) عنوان کتابی است از محمد وکیلی که توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله نویسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد وکیلی، کتاب‌های 25 اصل اساسی در مقاله نویسی(کتابخانه فرهنگ)، استعداد و آمادگی تحصیلی مدیریت اجرایی و MBA(کتابخانه فرهنگ)، استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت(کتابخانه فرهنگ)، 25اصل اساسی در مقاله نویسی(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان