365 روز برای مادر

گروه مولفان:
آزاده اکبری سامانی (گردآورنده) | محمدعلی اکبری سامانی (گردآورنده)

ناشر:
سروش پایا

درباره کتاب:
365 روز برای مادر عنوان کتابی است از آزاده اکبری سامانی که توسط انتشارات سروش پایا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مادران است.