50 تمرین تکنیکی ویولن (برای دست چپ)

گروه مولفان:
شارل دانکلا (نویسنده) | ستاره بهشتی (نویسنده)

ناشر:
نای و نی

درباره کتاب:
50 تمرین تکنیکی ویولن (برای دست چپ) عنوان کتابی است از ستاره بهشتی که توسط انتشارات نای و نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان