آخر بازی

مولف:
کاظم مرتضوی (نویسنده)

ناشر:
شباهنگ

درباره کتاب:
آخر بازی عنوان کتابی است از کاظم مرتضوی که توسط انتشارات شباهنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شطرنج است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم مرتضوی، کتاب‌های هوش شطرنجی خود را بیازمایید(اسرار دانش)، تئوریهای نوین و بنیادین شطرنج(اندیشه برتر)، دیدگاه های نو در شطرنج 2(شباهنگ)، دیدگاه های نو در شطرنج(شباهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.