آرامش و اعتماد به نفس با ارتباط موثر

مولف:
سیدطاهر زمانی (نویسنده)

ناشر:
سروش پایا

درباره کتاب:
آرامش و اعتماد به نفس با ارتباط موثر عنوان کتابی است از سیدطاهر زمانی که توسط انتشارات سروش پایا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رفتار است.