آری یا. .. ((مجموعه ی شعر))

مولف:
زهره زمانی (نویسنده)

ناشر:
آناپنا

درباره کتاب:
آری یا. .. ((مجموعه ی شعر)) عنوان کتابی است از زهره زمانی که توسط انتشارات آناپنا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از زهره زمانی، کتاب آشپزی کودکان(پیام کتاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان