آزمایشهای فیزیک (رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه)

گروه مولفان:
بشیر ندایی (نویسنده) | ناصر شیرخانقاه (نویسنده)

ناشر:
نگین سبلان

درباره کتاب:
آزمایشهای فیزیک (رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه) عنوان کتابی است از بشیر ندایی که توسط انتشارات نگین سبلان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است.
قیمت کتاب
5,500 تومــان