آزمون جامع 4 گزینه ای شیمی

مولف:
حسین طایفه (نویسنده)

ناشر:
نخبگان جوان

درباره کتاب:
آزمون جامع 4 گزینه ای شیمی عنوان کتابی است از حسین طایفه که توسط انتشارات نخبگان جوان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است.