آسکی بیهوشی

گروه مولفان:
حامد عبدالهی (نویسنده) | بایا فرهنگ فر (نویسنده) | مجید خرم (نویسنده) | اتابک نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرتین طب

درباره کتاب:
آسکی بیهوشی عنوان کتابی است از اتابک نجفی که توسط انتشارات آرتین طب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بی هوشی (پزشکی) است.
قیمت کتاب
39,800 تومــان