آسیب شناسی نظام تبلیغی حوزه

گروه مولفان:
سیدآیت حیات الغیب (نویسنده) | فاطمه عاله پور (ویراستار)

ناشر:
قلم اعظم

درباره کتاب:
آسیب شناسی نظام تبلیغی حوزه عنوان کتابی است از سیدآیت حیات الغیب که توسط انتشارات قلم اعظم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب واعظان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.