آسیب شناسی نظام تبلیغی حوزه

گروه مولفان:
سیدآیت حیات الغیب (نویسنده) | فاطمه عاله پور (ویراستار)

ناشر:
قلم اعظم

درباره کتاب:
آسیب شناسی نظام تبلیغی حوزه عنوان کتابی است از سیدآیت حیات الغیب که توسط انتشارات قلم اعظم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب واعظان است.