آشنایی با آیات نماز در قرآن

مولف:
سید محمد طاهری (نویسنده)

ناشر:
قلم اعظم

درباره کتاب:
آشنایی با آیات نماز در قرآن عنوان کتابی است از سید محمد طاهری که توسط انتشارات قلم اعظم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. از سید محمد طاهری، کتاب سلطان محمد نقاش، نگارگر پویانما(شفیق) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان