آشنایی با اصول علم رجال

گروه مولفان:
سید علی دلبری (نویسنده) | مهدی مروارید (نویسنده) | سیدعلی سجادی زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

درباره کتاب:
آشنایی با اصول علم رجال عنوان کتابی است از مهدی مروارید که توسط انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است.
قیمت کتاب
19,000 تومــان