آشنایی با شخصیت و مقام والای امام اعظم ابوحنیفه (رحمه الله علیه و حکیمان)

مولف:
مهدی حنفی (نویسنده)

ناشر:
مختومقلی فراغی

درباره کتاب:
آشنایی با شخصیت و مقام والای امام اعظم ابوحنیفه (رحمه الله علیه و حکیمان) عنوان کتابی است از مهدی حنفی که توسط انتشارات مختومقلی فراغی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقیهان حنفی است.