آفرینش در حکمت مشاء (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط پنجم اشارات ابن سینا و شرح خواجه طوسی بر آن)

گروه مولفان:
علی شیروانی (نویسنده) | حسین بن عبدالله ابن سینا (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

درباره کتاب:
آفرینش در حکمت مشاء (ترجمه، تبیین و تحلیل نمط پنجم اشارات ابن سینا و شرح خواجه طوسی بر آن) عنوان کتابی است از حسین بن عبدالله ابن سینا که توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بن عبدالله ابن سینا، کتاب‌های درمان روماتیسم نقرس و سیاتیک(صفی علیشاه)، حدوث العالم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، قراضه طبیعیات(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.