آلودگی هوا

گروه مولفان:
مهدی کارگر (نویسنده) | دانیان کاهه (نویسنده)

ناشر:
خانیران

درباره کتاب:
آلودگی هوا عنوان کتابی است از مهدی کارگر که توسط انتشارات خانیران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هوا است.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
هوا -- آلودگی