آموزش Protel Dxp

مولف:
مجتبی نیک نژاد (نویسنده)

ناشر:
موسسه علمی دانش پژوهان برین

درباره کتاب:
آموزش Protel Dxp عنوان کتابی است از مجتبی نیک نژاد که توسط انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پروتل (برنامه کامپیوتر) است. از مجتبی نیک نژاد، کتاب راهنمای من، برق(قدیس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.