آموزش باتیک

مولف:
اکرم ابراهیم بیکی چیمه (نویسنده)

ناشر:
ارسطو

درباره کتاب:
آموزش باتیک عنوان کتابی است از اکرم ابراهیم بیکی چیمه که توسط انتشارات ارسطو در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اکرم ابراهیم بیکی چیمه، کتاب‌های شیبوری(کتاب آبان)، الیاف نساجی(کتاب آبان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
باتیک