آموزش عالی بین المللی (استراتژی ها و شرایط امکان)

مولف:
علی خورسندی طاسکوه (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
آموزش عالی بین المللی (استراتژی ها و شرایط امکان) عنوان کتابی است از علی خورسندی طاسکوه که توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی خورسندی طاسکوه، کتاب‌های پژوهش در آموزش عالی(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، گفتمان میان رشته ای دانش(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.