آموزش فشرده ی زبان نروژی

مولف:
نسرین بنی باهر (نویسنده)

ناشر:
مهرگان خرد

درباره کتاب:
آموزش فشرده ی زبان نروژی عنوان کتابی است از نسرین بنی باهر که توسط انتشارات مهرگان خرد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان نروژی است.