آموزش معاینه نورولوژی در یک هفته

گروه مولفان:
فرهاد عصارزادگان (نویسنده) | سید امین موسوی (نویسنده) | سمیرا موسوی سادات (نویسنده)

ناشر:
نگین سبلان

درباره کتاب:
آموزش معاینه نورولوژی در یک هفته عنوان کتابی است از سید امین موسوی که توسط انتشارات نگین سبلان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اعصاب است. از سید امین موسوی، کتاب مهارت های یادگیری الکترونیکی(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان