چرا باور؟

گروه مولفان:
جان کاتینگهام (نویسنده) | شروین مقیمی زنجانی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
چرا باور؟ عنوان کتابی است از جان کاتینگهام با ترجمه‌ی شروین مقیمی زنجانی که در 153 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Why believe؟ ، 2009. موضوع اصلی این کتاب شک و ایمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان کاتینگهام، کتاب‌های دکارت(نشر نی)، معنای زندگی(حکمت)، فرهنگ فلسفه دکارت(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، دکارت و فلسفه ی ذهن(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
شک و ایمان