فاوست (تراژدی بخش اول)

گروه مولفان:
یوهان ولفگانگ فون گوته (نویسنده) | محمود حدادی (مترجم)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
فاوست (تراژدی بخش اول) عنوان کتابی است از یوهان ولفگانگ فون گوته با ترجمه‌ی محمود حدادی که در 266 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Faust: der Tragödie erster Teil، 1968. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوهان ولفگانگ فون گوته، کتاب‌های دیوان شرقی(نخستین)، رنج های ورتر جوان(ماهی)، رنج های ورتر جوان(جامی)، فاوست(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان