فاوست (تراژدی بخش اول)

گروه مولفان:
یوهان ولفگانگ فون گوته (نویسنده) | محمود حدادی (مترجم)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
فاوست (تراژدی بخش اول) عنوان کتابی است از یوهان ولفگانگ فون گوته با ترجمه‌ی محمود حدادی که در 266 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Faust: der Tragödie erster Teil، 1968. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه آلمانی است. از یوهان ولفگانگ فون گوته، کتاب‌های دیوان شرقی(نخستین)، رنج های ورتر جوان(ماهی)، رنج های ورتر جوان(جامی)، فاوست(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان