مشروطه شناسی (شناخت تاریخی تحلیلی نهضت های اسلامی معاصر ایران)[سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/ 4]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
مشروطه شناسی (شناخت تاریخی تحلیلی نهضت های اسلامی معاصر ایران) [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/4] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 288 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.