نظریه تمدن جدید اسلامی (فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده ی تمدن غرب)[سری کتاب های و انتم الاعلون/ 5]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
نظریه تمدن جدید اسلامی (فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده ی تمدن غرب) [سری کتاب های و انتم الاعلون/5] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 252 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن اسلامی است. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.