نظریه تمدن جدید اسلامی (فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده ی تمدن غرب)[سری کتاب های و انتم الاعلون/ 5]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
نظریه تمدن جدید اسلامی (فلسفه تکامل تمدن اسلامی و جوهر افول یابنده ی تمدن غرب) [سری کتاب های و انتم الاعلون/5] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 252 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.