تمدن برتر (نظریه تمدنی بیداری اسلامی و طرح عالم دینی)[سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/ 1]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
تمدن برتر (نظریه تمدنی بیداری اسلامی و طرح عالم دینی) [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/1] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 240 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن اسلامی است. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(شرکت انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.