تاریخ معاصر ایران [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/3]

گروه مولفان:
موسی نجفی (نویسنده) | موسی فقیه حقانی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
تاریخ معاصر ایران [سری کتاب های و انتم الاعلون «تاریخ، تفکر، تمدن»/3] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 372 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان