بصیرت تاریخی (اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران)[سری کتاب های و انتم الاعلون/ 2]

مولف:
موسی نجفی (نویسنده)

ناشر:
آرما

درباره کتاب:
بصیرت تاریخی (اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران) [سری کتاب های و انتم الاعلون/2] عنوان کتابی است از موسی نجفی که در 252 صفحه و توسط انتشارات آرما در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ نویسی است. از موسی نجفی، کتاب‌های پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران(شرکت انتشارات سوره مهر)، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت)(موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)، نام ها و نهضت ها(آرما)، هویت شناسی(آرما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.